CONCELLO DE BRION: PEÓNS DE OBRAS E LIMPEZA VIARIA


Selección de persoal laboral temporal para a execución de diferentes obras públicas municipais e a prestación de servizos mínimos municipais, seguindo o establecido nas Bases do Programa de Integración Laboral da Deputación Provincial da Coruña publicadas no BOP número 243, do 26.12.2016, e que se concreta na contratación laboral, a xornada completa, de seis peóns de obras e limpeza viaria (oficial IV) durante 4,5 meses aproximadamente.

Prazo de presentación da documentación: ata o día 12 de maio.

+Info: http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2017/05/02/2017_0000003484.pdf

0 comentarios:

Publicar un comentario

 
| CONCELLO DE BRIÓN | FORMACIÓN, EMPREGO E EMPRESAS