CONCELLO DE BRIÓN: BOLSA AUXILIAR ADMINISTRATIVO


Anuncio de aprobación da convocatoria e bases de selección para a creación dunha bolsa de traballo para a cobertura de postos de auxiliar administrativo.

Prazo de presentación de solicitudes: ata o 15 de maio

+Info: http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2017/05/05/2017_0000003539.pdf

0 comentarios:

Publicar un comentario

 
| CONCELLO DE BRIÓN | FORMACIÓN, EMPREGO E EMPRESAS